Vi i Losje St. Olav XX Haugesund avholder våre møter i Frimurer sine lokaler i Haraldsgata 200.

Brødrene møtes annenhver Torsdag i Losjeåret som strekker seg fra August til Mai. 

Møtene i Ridderhallen starter kl. 18:30, og avsluttes med et felles Brodermåltid og hyggelig sosialt samvær. 

I tillegg til Losjemøter to ganger i måneden, er det også lagt opp til studier og veiledning i de forskjellige Gradene som er i RHK. Her vil Brødre kunne studere de temaer som hver Grad innehar. 

Losjens formål er å utvikle et godt samhold, vennskap og å fremme opplysning og god moral. Gjennom å medvirke til at Brødrene i tanker, tale og handlinger innad i Ordenen, og utad overfor våre medmennesker, bidra til å styrke de grunnleggende holdninger i samfunnet. 

RHK er en lukket og esoterisk Orden, hvorfor?
I en esoterisk Orden utvikles vi som mennesker ved at det pedagogiske innholdet (Ordenes lære) gradvis åpenbares oss. Mye av innholdet ville hatt mindre verdi rent pedagogisk om vi kjente til det på forhånd.