Veiledning fra RHK
Her skal dere utelukkende gi informasjon om den lokale losjen.
Overordnet informasjon vedrørende RHK Norden ligger i annet menypunkt.

Nyttige stikkord når dere skal skrive tekst til denne siden:
 - Hvor holder vi til?
 - Hvordan arbeider vi?

***
Tekst vedlikeholdes i StyreWeb. Velg meny "Tjenester - Hjemmeside - Tekster" og oppdater "Om oss".
***